Rozpuszczalnik benzyny lakowej: co to jest i czym różni się od konwencjonalnego rozpuszczalnika, różnica i właściwości techniczne, beczka 1 i 5 litrów

Benzyna biała to specjalny produkt ropopochodny otrzymywany podczas destylacji i rafinacji oleju. Rozpuszczalnik ten otrzymywany jest podczas syntezy syntetycznych węglowodorów podczas rafinacji ropy naftowej. Bardzo często znajduje zastosowanie w pracach remontowo-budowlanych. Angielska nazwa spirytus biały oznacza „spirytus biały lub przezroczysty”.

Funkcje:

Płyn ten jest używany w procesie mieszania różnych farb i lakierów. Ponadto rozpuszczalnik jest stosowany do rozcieńczania farb alkidowych, lakierniczych i olejnych. Benzyna biała spełnia także inne funkcje, np. Doskonale rozpuszcza różne oleje i tłuszcze. Te rozpuszczalniki są używane do czyszczenia silników elektrycznych.

Ten rozpuszczalnik ma zbyt silny zapach, który jest nieco podobny do zapachu nafty. Nawet z przyzwoitej odległości czuć ten specyficzny aromat. Spirytus biały wydziela bardzo trujące opary, które mogą powodować odurzenie organizmu.

Dziś nie jest trudno znaleźć i kupić benzynę lakową. Na rynku budowlanym prezentowana jest szeroka gama produktów zagranicznych i krajowych producentów.

Kompozycja

Za podstawę do wytwarzania rozpuszczalnika przyjęto mieszaninę alifatyczno-aromatycznych wiązań węglowodorowych.

Często producent podaje procent składników:

 • aromatyczny - 14%;
 • siarkowy - 0,035%.

Specyfikacje

Przezroczysty lepki rozpuszczalnik swoją konsystencją przypomina olej silnikowy o odpowiednim specyficznym zapachu. Okazuje się, że jest wysokiej jakości, dzięki zastosowaniu najnowszych europejskich technologii, które pozwalają uniknąć uzyskania niedoskonałych produktów.

Istnieją pewne wskaźniki, za pomocą których można określić jakość dobrego rozpuszczalnika:

 • wskaźnik zmienności - 3,5 ... 5;
 • gęstość rozpuszczalnika w 20 ° C - 0,69 g / cm3;
 • zużycie - 110 ... 160 g / m2.

Rozpuszczalnik jest produkowany w pojemnikach o różnych rozmiarach. Poszczególne partie są pakowane w specjalne pudełka wykonane z drewna lub materiału polimerowego.

Spirytus można kupić w pojemnikach:

 • o pojemności 1 litra;
 • w plastikowym kanistrze o pojemności 5, 10 i 20 litrów;
 • w metalowym bębnie o pojemności 20 i 50 litrów;
 • w butelkach PET o pojemności 500 ml i 1 litr.

Tara może być podawana na przykład w formacie brutto - 0,8 kg. Puste puszki, beczki, puszki i pozostałości rozpuszczalników należy utylizować w oddzielnym punkcie zbiórki niebezpiecznych odpadów przemysłowych.

Zalety i wady

Istnieje wyraźna różnica między produktami importowanymi a krajowymi. Obcy rozpuszczalnik wyróżnia się brakiem ostrego specyficznego zapachu. Ale rozpuszczalnik wyprodukowany w Rosji jest bardzo skuteczny i doskonale radzi sobie z jego bezpośrednim zadaniem. Ponadto rosyjska benzyna lakowa znacznie lepiej oczyszcza powierzchnie z tłuszczu.

Lepiej jest kupić krajową benzynę lakową, ponieważ ważny jest również skład materiału. Produkty importowane zawierają mniej węglowodorów aromatycznych niż produkty krajowe, dlatego są gorsze od nich pod względem zdolności rozpuszczania. A zdolność rozpuszczania jest ważniejsza niż brak chemicznego zapachu.

Główne zalety stosowania rozpuszczalnika do rozcieńczania i odtłuszczania to:

 • niski poziom zagrożenia chemicznego;
 • natychmiastowe wietrzenie;
 • optymalna cena;
 • szeroki zakres zastosowań.

Podanie

Substancja taka jak benzyna lakowa służy do:

 • produkcja farb i lakierów;
 • produkcja podłoży przeciwdrobnoustrojowych, które są używane do wykańczania drewna;
 • produkcja podkładów;
 • czyszczenie specjalistycznego sprzętu, części maszyn;
 • usuwanie tłuszczu z powłoki metalowej;
 • wykonywanie past polerskich;
 • czyszczenie powierzchni przed malowaniem.

Aplikacja gotowego rozpuszczalnika jest bardzo łatwa:

 • W pożądanej substancji umieszcza się pewną ilość benzyny lakowej.
 • Mieszaninę dokładnie miesza się, aż będzie gładka.
 • Jeśli zachodzi potrzeba dodania rozpuszczalnika, procedurę można powtórzyć.

Odtłuszczanie

Odtłuszczanie powierzchni benzyną lakową jest łatwe. Często rozpuszczalnik jest używany, gdy konieczne jest oczyszczenie obszaru do malowania w celu zwiększenia przyczepności emalii do podłoża. Niewielką ilość benzyny lakowej nakłada się na obszar, który ma być leczony, poprzez przetarcie szmatką. Następnie powłokę należy pozostawić na kilka minut, a następnie wytrzeć powierzchnię do sucha.

Aby chronić ręce przed pracą, należy nosić rękawiczki , rozpuszczalnik jest zbyt żrący. Należy pamiętać o zmienności benzyny lakowej. Podczas pracy z substancją musisz stale wentylować pomieszczenie.

Środki bezpieczeństwa

Benzyna biała nie należy do środków silnie toksycznych.

Wymagane jest przestrzeganie pewnych norm bezpieczeństwa:

 • Podczas pracy z rozpuszczalnikiem należy używać specjalnej odzieży chroniącej organizm przed kontaktem z chemikaliami. Trzeba też pamiętać o obowiązkowym używaniu respiratora.
 • Musisz pracować w otwartym lub wentylowanym pomieszczeniu.
 • Bezpośrednie promienie słoneczne nie powinny padać na pojemnik ze środkiem chemicznym, w przeciwnym razie może dojść do pożaru.
 • Niemożliwa jest praca z benzyną lakową w pobliżu źródeł sztucznego oświetlenia, które są uważane za źródło zapłonu.
 • Podczas otwierania pojemnika nie używaj przedmiotów, które mogą wytworzyć iskrę.
 • Nie używać pomp (sprężonego powietrza) do spuszczania lub przenoszenia rozpuszczalnika.
 • W przypadku pożaru można użyć piasku lub piany do gaszenia pożaru. Woda gaśnicza nie jest używana.

Rozpuszczalnik należy do 4 kategorii zagrożenia. W związku z tym z cieczą należy obchodzić się bardzo ostrożnie i ostrożnie, przestrzegając obowiązujących norm bezpieczeństwa.

Przechowywanie

Rozpuszczalniki organiczne można stosować nie tylko w fabrykach do produkcji farb i lakierów. To narzędzie zaczęto stosować w zakładach chemicznych, gdzie potrzebne jest czyszczenie konstrukcji i różnych części. Produkcja na dużą skalę wykorzystuje do pracy dużą ilość rozpuszczalników. Taka ilość substancji musi być gdzieś przechowywana.

Miejsca i warunki przechowywania mają specjalne wymagania:

 • Na terenie zakładu lub hali produkcyjnej można przechowywać rozpuszczalnik przeznaczony do mycia części i odtłuszczania powierzchni tylko w ilości nie przekraczającej dziennego zapotrzebowania.
 • Przechowywać substancję w hermetycznie zamkniętym pojemniku. Data ważności jest zwykle podana na etykiecie. Należy przenosić puste pojemniki. Zwykle opróżniane pojemniki są myte lub gotowane na parze. Ten ostrożny proces czyszczenia usunie z pojemnika nagromadzone wybuchowe opary.
 • Lepiej nie przechowywać rozpuszczalników w pomieszczeniach ze sprzętem do polimeryzacji.
 • Zaleca się przechowywanie organicznych substancji w specjalnym szklanym pojemniku. W takim przypadku należy całkowicie wykluczyć ewentualne uszkodzenie takiego pojemnika.

  Oprócz ogólnych zasad bezpieczeństwa istnieją specjalne wymagania dotyczące poszczególnych pomieszczeń, w których będzie przechowywany rozpuszczalnik. Mogą to być tylko chłodne, suche i ciemne pomieszczenia, które są przeznaczone do umieszczania i późniejszego przechowywania rozpuszczalników.

  Specjalne pomieszczenie musi być wyposażone w system wentylacji, tak aby warunki spełniały normy bezpieczeństwa przeciwpożarowego, które są zwykle stosowane w pomieszczeniach do przechowywania substancji wybuchowych, w tym cieczy łatwopalnych. Nie powinny się tam gromadzić opary chemiczne. Podłogi powinny być łatwe do czyszczenia i nachylone. Przeznaczony jest do odprowadzania zbędnej wody, która może pojawić się podczas czyszczenia na mokro. Drzwi do pokoju powinny być szczelnie zamknięte.

  Analogi

  Obecnie, oprócz benzyny lakowej, do odtłuszczania lub czyszczenia powierzchni używa się wielu środków chemicznych:

  • Benzyna - doskonale zwiększa płynność farb i lakierów, emalii olejnych i bitumicznych. Materiał ten służy do zmywania tłuszczu z klejonej powierzchni.
  • Terpentyna - służy do rozpuszczania olejów i związków alkidowo-styrenowych. Czysta terpentyna jest łączona z innymi typami rozpuszczalników w celu uzyskania mieszaniny o umiarkowanej toksyczności do nałożenia suchego zmywacza do farby.

   Podobnie jak benzyna lakowa, podczas destylacji oleju powstają podobne chemikalia.

   Wśród nich można wyróżnić różne rozpuszczalniki gazowe, które mają podobne właściwości do benzyny lakowej:

   • mały skład komponentów;
   • niski poziom toksyczności;
   • wysoka temperatura wrzenia;
   • dobrze rozcieńczony, umożliwiający pracę z barwnikami i substancjami ekstrakcyjnymi, w tym produktami błonotwórczymi;
   • kompozycje z pewną ilością węglowodorów aromatycznych.

   Benzyna lakowa, pomimo ciągłego pojawiania się nowych środków, nadal słusznie uważana jest za jeden z najlepszych i najskuteczniejszych rozpuszczalników.

   W tym filmie możesz zobaczyć wpływ rozpuszczalnika na biały alkohol na lakier samochodu.